Helaas zien wij ons genoodzaakt om een PATIENTENSTOP in te voeren voor patiënten BUITEN DE PRAKTIJKOMGEVING 

Om onze patiënten goed te kunnen opvolgen, kunnen wij enkel nog nieuwe patiënten uit de buurt inschrijven, 

binnen de zone Boomsesteenweg-Krijgsbaan-St Bernardsesteenweg- Abdijstraat-Jan De Voslei.  Zie ook kaart.


Voor niet-dringende zaken kun je een afspraak maken in de komende dagen of weken, via de afsprakenlijn 03/803 80 41, via de website of de app. Bellen op 03/217 49 49 kan ook, tussen 8.15u en 11u. Gelieve na 11u enkelte bellen als je ongerust bent en/of er een dringendemedische tussenkomst nodig is. 


Wil u dringender bij de dokter? 

Als er een nieuwe of acute ziekte optreedt, helpen wij je zo snel mogelijk, de dag zelf indien nodig. Als je geen open afspraken meer ziet, telefoneer dan tussen 8.15u en 11umet de secretaresse om samen een sneller moment te vinden . Na 11u zijn de dokters enkel bereikbaar voor dringendemedische tussenkomsten. 

Na 19u verwijzen we naar de dokter van wacht. 

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering vragen we u het volgende:

  • Indien het om meerdere personen gaat, voorzie dan aub voor elk een afspraakmoment. 
  • Maak ook voor het invullen van een attest een afspraak. Hiervoor is immers tijd en vaak ook overleg met u nodig. 
  • Artsen mogen geen voorschriften afleveren op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling mogelijk bijgestuurd wordt.

Huisbezoeken

Wij reserveren huisbezoeken voor mensen die onmogelijk naar de praktijk kunnen komen omwille van beperkte mobiliteit en/of bij medische noodzaak

Huisbezoeken kunnen telefonisch worden aangevraagd tussen 8.15u en 10u: 03/217 49 49. Geef een korte schets van je probleem. 

Wachtdienst

Op weekdagen na 19u hoor je via ons telefoonnummer welke dokter uit de buurt van wacht is. 

In het weekend, op feestdagen en brugdagen kan je terecht bij de Huisartsenwachtpost Zuid

Goedetijdstraat 140, 2660 Hoboken, 03 828 0909