Enkel na een voorafgaandelijke consultatie of na verwijzing kan u terecht voor een osteopathiebehandeling bij dr. Peter Leysen.

Osteopathie is een behandelingsmethode waarvoor geen terugbetaling voorzien wordt door het RIZIV. Sommige mutualiteiten voorzien via de aanvullende verzekering wel een tussenkomst van ca. 10€ per behandeling, gelimiteerd tot 5 à 10 sessies per kalenderjaar. Een sessie of osteopathiebehandeling kost 45€.

Peter Leysen volgde een vijfjarige opleiding bij de International Academy of Osteopathy en behaalde zijn 'D.O' of osteopathiediploma in 2013.  Peter Leysen, D.O. 

Erkenningsnummer:  09682182000