Geachte mevrouw, meneer,

beste patiënten van huisartsenpraktijk Rotonde


Met dit schrijven informeren wij u graag over belangrijke veranderingen in onze praktijk.

Praktijk Rotonde houdt op te bestaan in zijn huidige vorm, en wij bereiden de opstart van een nieuwe huisartsenpraktijk voor.

Graag schetsen wij eerst de achtergrond hiervan, om daarna de gevolgen voor u als ingeschreven patiënt samen te vatten. 

We willen u vragen om deze brief aandachtig door te nemen, waarvoor dank.


Sinds 2010 werken wij als huisartsen op het Valaar in Wilrijk. Wij, een duo huisartsen die ook mekaars levenspartners zijn, sinds 2014 versterkt met mevr. Linda Symons, onze onthaalmedewerkster.  Samen vormden we een ‘driepikkel’.


Zoals vele huisartsen worstelen ook wij sinds jaren met de toenemende zorgvraag in onze buurt en welk antwoord we hierop kunnen formuleren.

Hoe toch voldoende kwaliteit blijven bieden? 

Hoe blijven wij als artsen scherp in onze kerncompetenties en hoe bevorderen wij uw, 

en ook onze gezondheid?


Deze vragen zijn tijdens de COVID-pandemie enorm uitvergroot. Naast de zorg voor de vele zieken werden wij bedolven onder een buitengewone administratieve overlast, die onze geneeskundige kerntaken in de weg stond. 

Dit alles zette er ons toe aan om oplossingen te zoeken. 


Wij gooien het daarom over een andere boeg.

Praktijk Rotonde houdt op te bestaan in zijn huidige vorm.

Wij blijven echter graag uw huisartsen! 

Na de zomer starten wij een groepspraktijk op dezelfde locatie.

Door samen te werken in een team met verpleegkundigen, onthaalbedienden en andere hulpverleners, hopen wij ons terug ten volle te kunnen inzetten voor uw gezondheid, 

met een goede bereikbaarheid maar ook op een manier die voor ons beter haalbaar is.

Iedereen die nu een GMD bij ons heeft, en dus ingeschreven is in onze huidige praktijk, is van harte welkom in deze nieuwe praktijk. Eens u zich voor deze groepspraktijk inschrijft, bent u vaste klant aan huis en hoeft u voor consultaties géén remgeld meer te betalen. Zolang u bij ons als huisartsenpraktijk komt, is deze zorg voor u gratis.

Deze praktijkvorm is beter bekend als een ‘medisch huis’ (forfaitaire huisartsenpraktijk). 

Begin juli mag u meer informatie verwachten over de nieuwe praktijkwerking en hoe u zich hiervoor kan aanmelden.


Deze omwenteling brengt heel wat organisatie en praktische voorbereidingswerken met zich mee. Dit zal tijdelijk grote gevolgen hebben op onze praktijkwerking, waarvoor wij hopen op uw geduld en begrip te mogen rekenen.


Wat betekent dit concreet voor u?


De praktijk zal vanaf 1 mei tot 24 juni, 

en van 18 juli tot 19 augustus gesloten zijn.

Wij vragen u daarom om komende dagen na te kijken wat u van ons nog nodig heeft om die periode te kunnen overbruggen. Bezorg ons deze zorgvragen (bv. rond voorschriften) liefst zo snel mogelijk en uiterlijk op 29 april. Wij bekijken dan wat wij kunnen doen om u zo goed mogelijk verder te helpen.

Bij voorkeur contacteert u ons hiervoor telefonisch, op werkdagen voor 11h, maar indien u ons niet kan bereiken, kan u deze vraag ook bezorgen via eb.ednotorkjitkarp@kjitkarp

Om overlast te voorkomen: gelieve ons voor een bepaalde vraag slechts één keer te contacteren, u mag erop rekenen dat wij alle vragen die ons toekomen vòòr 29 april, 

zullen beantwoorden binnen een termijn van 2 weken.


Wat als u dringend een huisarts nodig heeft tijdens deze sluitingsperiodes?

Dan kan u terecht bij een aantal huisartsenpraktijken in de buurt, die wij bereid gevonden hebben om onze patiënten tijdelijk op te vangen in geval van nood. U vindt deze lijst onder het tabblad 'vervangende huisartspraktijken'.


Tijdslijn:

  • 19 tot 29 april: praktijk open, Linda aan het onthaal tot 11h
  • 2 mei tot 24 juni: praktijk gesloten, lijst vervangers op onze website
  • 27 juni tot 15 juli: praktijk open, Linda aan het onthaal tot 11h
  • 15 juli: laatste werkdag Linda, zij gaat met pensioen
  • 18 juli tot 19 aug: praktijk gesloten, lijst vervangers op onze website
  • Tijdens weekends, brug- en feestdagen: huisartsenwachtpost Antwerpen Zuid, Goedetijdstraat 140 te Hoboken, telkens na telefonisch contact 03 828 09 09
  • 22 aug: praktijk terug bereikbaar, verdere info volgt


Wij verontschuldigen ons voor de hinder die u hierdoor mogelijk ondervindt

en kijken ernaar uit u opnieuw welkom te mogen heten in onze nieuwe huisartsenpraktijk waar wij graag samen met u, en met een ruimer team van hulpverleners, de zorg voor uw gezondheid opnemen.


Dank voor uw begrip en hartelijke groet,


Peter Leysen

Katrien Bombeke


11 april 2022