Enkel na een voorafgaandelijke consultatie of na verwijzing kan u terecht voor een acupunctuurbehandeling bij dr. Peter Leysen.

Acupunctuur is een behandelingsmethode waarvoor geen terugbetaling voorzien wordt door het RIZIV. Sommige mutualiteiten voorzien via de aanvullende verzekering wel een beperkte tussenkomst van 10€ per behandeling, gelimiteerd tot 5 à 10 sessies per kalenderjaar. Een sessie of acupunctuurbehandeling kost 36€.

Peter Leysen volgde een driejarige acupunctuuropleiding bij de Belgische Vereniging voor Geneesheren Acupuncturisten waar hij afstudeerde in 2009.