Afspraken kunnen zeer eenvoudig en snel gemaakt worden via telefoon, internet en via SMS (na registratie). Voor afspraken gelden dezelfde, officiële tarieven als voor de vrije raadpleging.

Als afspraken volzet zijn en u dringend een huisarts nodig heeft, aarzel dan niet ons te bellen (03 217 49 49, keuze 1).  Doe dit zo mogelijk reeds tussen 8 en 9 uur. We schatten mee de medische noodzaak in en proberen u zo snel mogelijk verder te helpen. Ook de vrije raadpleging kan een uitweg bieden. 

Vrije raadplegingen zijn voorzien elke maandag, woensdag en vrijdag tussen 9-10u.  

Huisbezoeken worden best telefonisch aangevraagd, zo mogelijk voor 10 uur,  en worden ingepland na overleg met de praktijkassistente of met een arts.

Het bespreken van resultaten van onderzoeken, medische adviezen en het afleveren van voorschriften gebeurt enkel ter gelegenheid van een raadpleging.  Deze worden niet via email afgeleverd.